Vejledninger

Herunder finder du en lang række forskellige materialer, der omhandler, hvordan du griber forskellige dele af restaureringen af dit fartøj an. Emnerne spænder vidt fra klædning over maling til sejlmageri.

Desuden kan du finde mere generel information om skibsbevaring og – restaurering samt Skibsbevaringsfondens arbejde.

Om restaurering og vedligehold

Tæt dæk – Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer
Hent guiden her

Olie og maling til bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Sejl til bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Ventilation på bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Motorer og bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Trædæk på bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Træ til de bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Dokumentation af bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Om dokumentation af bevaringsværdige fartøjer

Hainau, Naomi: Den ligger så smukt på vandet – en undersøgelse af motorfærgen ”Møn”
Hent rapporten her

Kroman, Jes (2001): MØN – Teknisk udredning om dobbeltendet skruefærge med dieselmotor
Hent rapporten her

Generelt om fartøjsbevaring i Danmark

Skibsbevaring i Danmark – Skibsbevaringsfondens forkortede udgave af København-charteret
Nærværende reviderede udgave er resultatet af fondens videregående og løbende arbejde med implementeringen af København-charterets principper i fondens daglige arbejde. Såvel København-charteret som nærværende udgave af Skibsbevaring i Danmark er siden charterets lancering i 2017 løbende blevet opgraderet af Skibsbevaringsfonden i samarbejde med ejere af bevaringsværdige skibe og andre fagligt velfunderede interessenter. Det er skibsejernes stadige tilbagemeldinger såvel som sekretariatets daglige arbejde med emnet, som sikrer en dynamisk proces i det fortsatte udviklingsarbejde.
Hent rapporten her

København-Chartret (2017)
Hent rapporten her

Præsentation af København-chartret om Skibsbevaring i Danmark 2017:

Mortensøn, Ole (red.) (1989): Fartøjsbevaring i Danmark
Hent rapporten her

Rasmussen, T. & Walsted, J. (2008): Værne og kompetencecentre – rapport fra seminaret 5. marts 2008.
Hent rapporten her

Om skibsbyggeri og sejlmageri

Funch, D. H. (1834): Praktisk Skibbyggerie – Om Klædning udenbords
Hent artiklen her

Et sejl bliver til – en video om en sejlmager
Se videoen her

Andet

Verner Andersen, en skibstømrer fra Himmerland – erindringer
Læs Verner Andersens erindringer

Faglig regning for bådebyggere, skibsbyggere og skibstømrere (antikvarisk)
Hent bogen her