Dansk Historisk Skibsregister

Bygget i perioden:

Søgeresultater

Søgeresultater vises her.

Dansk Historisk Skibsregister (DHS), som ejes og drives af Skibsbevaringsfonden, giver et overblik over bestanden af bevaringsværdige og kulturhistorisk interessante fartøjer. Registret indeholder henved 800 fartøjer, hovedsageligt ældre end 25 år. Der er oplysninger om navn, skibstype, byggeår, motortype, kendingsbetegnelse, tonnage, byggested og hjemsted.

Registret gør det muligt for alle at følge udviklingen i bestanden af traditionelle fartøjer. Det fungerer desuden som et værktøj i Skibsbevaringsfondens forvaltningsarbejde.

For at et fartøj kan optages i Dansk Historisk Skibsregister kræves det, at fartøjet:

  1. er et typisk dansk brugsfartøj
  2. er over 25 år gammelt
  3. er danskbygget eller
  4. er et brugsfartøj bygget i udlandet og importeret til Danmark

Man kan ikke finde oplysninger om skibenes ejere i Dansk Historisk Skibsregister. Man kan på Søfartsstyrelsens hjemmeside finde information om registrerede skibes ejerforhold.

Ansøgning om optagelse i Dansk Historisk Skibsregister sker ved at udfylde skemaet “Registrering til Fondens fartøjsregister“.

Yderligere fritekst og fotos til registreringen bedes sendt eller mailet til Skibsbevaringsfonden med tydelig angivelse af hvilket fartøj oplysninger og fotos tilhører.