Historisk Monument

Historisk Monument er en udmærkelse for de bedst bevarede sejlende danske skibe. Det er de skibe, der er erklæret bevaringsværdige i kategori A.

For at blive udnævnt til Historisk Monument må et skib være i al væsentlighed uforandret i forhold til et givent tidspunkt i skibets historie og/eller fortælle en karakteristisk udviklingshistorie. Skibets historie skal desuden være veldokumenteret, og så skal det være godt vedligeholdt.

Hvis et skib bliver udpeget til Historisk Monument, modtager ejeren en bronzeplakette som bevis på skibets status. Udpegelsen skal fornyes hvert 5. år.

Det er Skibsbevaringsfondens bestyrelse, der udpeger Historiske Monumenter, og udmærkelsen kan ikke søges.