Samarbejdspartnere

Skibsbevaringsfonden er en blandt mange aktører inden for den maritime kulturhistorie. Nedenfor kan du finde en række af de organisationer og foreninger, som Skibsbevaringsfondens samarbejder med om den maritime kulturarv.

Træskibs Sammenslutningen – www.ts-skib.dk

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer – www.defaele.dk

Forbundet Kysten (norsk) – www.kysten.no

Hardanger Fartøyvernesenter (norsk) – www.fartoyvern.no

Föreningen Allmogebåtar (svensk) – www.allmogebatar.se

Slots- og Kulturstyrelsen – www.slks.dk

European Maritime Heritage (EMH) – www.european-maritime-heritage.org

Museet for Søfart – www.mfs.dk

Limfjordsmuseet – www.limfjordsmuseet.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg – www.fimus.dk

Søfartsstyrelsen – www.soefartsstyrelsen.dk

Skibsregistret – skibsregister.dma.dk