Aktuelt

Årets tildelinger med markant løft

Årets tildeling af midler fra Skibsbevaringsfonden er nu afsluttet, og i år var vi så heldige at kunne imødekomme endnu flere ansøgere takket være rammebevillingen fra A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond. 21 ansøgere fik tildelt i alt kr. 4.250.000 til restaureringen af den sejlende kulturarv, og af disse fik fire skibe midler fra samarbejdet med A/S … Læs mere

Maritime fonde i nyt og banebrydende samarbejde

Der er godt nyt for skibsbevaringen i Danmark. A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond har indgået en aftale med Skibsbevaringsfonden om en rammebevilling, løbende over tre år, fra 2023-2025, til fondens arbejde med bevaring af den sejlende kulturarv. Bevillingen fra A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond vil sikre, at arbejdet med bevaring af den maritime kulturarv får et markant … Læs mere

Skibsbevaring i Danmark – fondens forkortede udgave af København-charteret

Skibsbevaring i Danmark – version III – er resultatet af fondens videregående og løbende arbejde med implementeringen af København-charterets principper i fondens daglige arbejde. Såvel København-charteret som nærværende udgave af Skibsbevaring i Danmark er siden charterets lancering i 2017 løbende blevet opgraderet af Skibsbevaringsfonden i samarbejde med ejere af bevaringsværdige skibe og andre fagligt velfunderede … Læs mere

Maritime Kulturhavne

Skibsbevaringsfonden vil øge fokus på den rolle, havnene spiller for bevaringen af den sejlende kulturarv ved at udpege kulturhavne og indgå partnerskaber med kommuner der rummer kulturhistoriske interessant havne om bevaring af levende havnemiljøer.   Skibsejere og foreninger melder om stigende pres fra kommunerne i forhold til faciliteter, havneleje og mulighederne for at ligge i havnene.  … Læs mere

Gaffelrigseminar 2023

Dette års arrangement afvikles i Grimstad i Norge i dagene 21. – 24. september 2023. Tilmelding sker på morten.hesthammer@fartoyvern.no Dette årligt tilbagevendende seminar afholdes på skift i de nordiske lande og handler om erfaringsudveksling mellem gaffelrig-sejlere i hele Norden. Hensigten er at bevare og udvikle kundskaber i at sejle og håndtere gaffelriggede, historiske fartøjer. Nordisk Gaffelrigseminar … Læs mere

Gaffelrigseminar 2022

Årets gaffelrigseminar løb af stablen i Middelfart fra onsdag 28. september – søndag 2. oktober. Seminaret handler om at styrke erfaringsudveksling mellem gaffelrig-sejlere i hele Norden med henblik på at bevare og udvikle kundskaben om at sejle med gaffelrig. At sejle med gaffelrig er en af de kundskaber, der forsvinder, hvis den ikke bliver brugt … Læs mere

Ekstrabevilling på 1.1 mio. kr. til bevaringen af den sejlende kulturarv

I Skibsbevaringsfonden varer julen lige til påske. I hvert fald har fonden i dag modtaget en forsinket julegave, nemlig en ekstrabevilling på 1.1 mio. kr. til bevaringen af den sejlende kulturarv. Bevillingen kommer fra Kulturministeriet med penge fra udlodningsmidlerne. Læs mere om bevillingen her: https://kum.dk/…/nyh…/spil-dansk-sikres-bevilling-i-2022 Ekstrabevillingen falder på et knastørt sted og er med til … Læs mere

Nyt ansøgningssystem

Den 1. februar 2022 gik Skibsbevaringsfondens nye ansøgningssystem i luften. Fonden har i længere tid arbejdet på at gøre ansøgningsprocessen så tilgængelig og smidig som muligt for ansøgerne. Samtidig er der i de seneste år kommet en lang række nye regler for sikring af data. Derfor har fonden indledt et samarbejde med virksomheden Grant Compass, … Læs mere

Nordiske klinkbådstraditioner på UNESCOs liste over immateriel kulturarv

Nordens klinkbyggede træbåde – og traditionerne omkring dem – er nu officielt anerkendt af UNESCO som levende kulturarv, der skal sikres og bevares for kommende generationer. Med optagelsen af de nordiske klinkbådstraditioner på UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv anerkender det internationale samfund, at det at kunne bygge og bruge de nordiske, klinkbyggede både … Læs mere

Danmarks smukkeste havneområde

Ingen havn uden skibe og ingen skibe uden havn. Som søfartsnation har Danmark et væld af små og store havne, hvis historie for manges vedkommende rækker flere hundrede år tilbage. Det ses i havnenes historiske bygningsmiljøer, og i de historiske skibe, der heldigvis også fortsat findes i mange i mange havne. I dag er havnene … Læs mere