Søg Kulturhavnsstatus

Den Maritime Kulturhavn etableres i et forpligtende partnerskab mellem Skibsbevaringsfonden og havnens ejere, hvor man sammen udpeger hele eller dele af havnen, som rummer kulturhistorisk vigtige maritime miljøer med potentiale for bevaring og udvikling af rammerne for den sejlende kulturarv. Aftalen fastlægges i en partnerskabsaftale, hvor havnen forpligter sig til at skabe og/eller opretholde gode rammer om den sejlende kulturarv, mens Skibsbevaringsfonden på sin side bidrager til at synliggøre havnens arbejde bredt i det maritime miljø. Fonden tilbyder desuden rådgivning i brugen af den sejlende kulturarv i planlægning og udvikling af havnemiljøer.

Lyder et sådant Maritimt Kulturhavnspartnerskab relevant, kan fondens sekretariat kontaktes her.