Guide til kommunikation

Når du/I har fået bevilget lån til dit/jeres skib, beder vi om, at du/I hjælper os med at skabe synlighed om Skibsbevaringsfondens arbejde. Det skal bidrage til, at andre skibsejere får øjnene op for de muligheder, der ligger i at samarbejde med Skibsbevaringsfonden.

Derfor opfordrer vi alle lånemodtagere til at kommunikere deres projekt, f.eks. ved offentliggørelse af lånetildelingen, undervejs i projektet eller når skibet er færdigrestaureret.

Kreditering af Skibsbevaringsfonden

Husk at nævne Skibsbevaringsfonden i forbindelse med offentliggørelse af lånetildelingen, ved medieomtale, på hjemmeside, skilte og opslag. Brug gerne @skibsbevaringsfonden i opslag på sociale medier og husk at tagge fonden i relevante opslag.

Ved omtale i pressemeddelelser, artikler e.l. kan det formuleres sådan: ”Dette projekt er støttet med lån fra Skibsbevaringsfonden. Skibsbevaringsfonden bidrager til bevaringen af kulturhistorisk værdifulde danske fartøjer”.

Fondens logo kan hentes her som .jpg-filer:

og her som PNG-filer:

Andre fil-formater er tilgængelige ved henvendelse til fondens sekretariat.

Du/I er til enhver tid velkommen til at kontakte fondens sekretariat, hvis der er nogle spørgsmål.