Guide til kommunikation

Når I har modtaget støtte med midler fra Skibsbevaringsfonden, opfordrer vi jer til at sørge for at skabe synlighed for både tildelingen og jeres eget restaureringsprojekt. Det kan være med til at sikre, at andre skibsejere kan blive inspirerede og måske få øjnene op for de muligheder, der ligger i at samarbejde med Skibsbevaringsfonden.

Vi opfordrer derfor til, at alle støttemodtagere offentliggør tildelingen ved modtagelse af tilsagnet, og gerne også fortæller om støtten undervejs i restaureringsprojektet og ved arbejdets afslutning.

Offentliggørelsen kan ske som opslag på sociale medier, på hjemmeside, i medlemsblade, på et skilt på eller ved skibet, i brochurer mv.

Kreditering af Skibsbevaringsfonden

Ved omtale i opslag på sociale medier, i artikler, pressemeddelelser el.lign. kan krediteringen formuleres sådan: ”Dette projekt er støttet med midler fra med Skibsbevaringsfonden. Skibsbevaringsfonden støtter bevaringen af den sejlende kulturarv”.

Ved opslag på sociale medier bedes I tagge @skibsbevaringsfonden i relevante opslag.

Fondens logo kan hentes her som .jpg-filer:

og her som PNG-filer:

Andre fil-formater er tilgængelige ved henvendelse til fondens sekretariat.

Du/I er til enhver tid velkommen til at kontakte fondens sekretariat, hvis der er nogle spørgsmål.