Formål og vision

Skibsbevaringsfonden har som formål at bidrage til bevaringen af kulturhistorisk værdifulde danske fartøjer. Dette formål forfølger Fonden primært ved at yde økonomisk støtte i form af rente- og afdragsfrie lån til sådanne fartøjer og gennem formidling af den sejlende kulturarvs historie og betydning. Skibsbevaringsfonden har desuden til opgave at vurdere traditionelle fartøjers bevaringsværdi og give fartøjer bevaringsstatus. Kun de skibe, som fonden har givet bevaringsstatus, kan opnå støtte.

Historie

Skibsbevaringsfonden blev stiftet den 1. maj 1986 af Træskibs Sammenslutningen (TS), Nationalmuseet og Museet for Søfart på foranledning af Kulturministeriet. Formålet var at samle ekspertisen om Danmarks sejlende kulturhistorie på samme måde, som det var sket med bygningsbevaringen. Læs fondens fundats her.

I 1989 begyndte Kulturministeriet at tildele fonden et årligt beløb, og siden da har fonden hvert år uddelt rente- og afdragsfrie lån til bevaringsværdige fartøjer og drevet et sekretariat til at varetage såvel långivning som rådgivning i forbindelse med restaureringsprojekterne.

Økonomi

Skibsbevaringsfonden modtager hvert år midler fra udlodningsmidlerne (tidligere Tips- og Lottomidler) til kulturelle formål. I tillæg har fonden hen over de sidste knap 10 år modtaget skiftende tillægsbevillinger på finansloven, så fonden har haft et budget på knap kr. 4.9 mio. Dette beløb skal dække såvel driften af fondens sekretariat som långivning og rådgivning.

Igennem de seneste 30 år har fonden uddelt lån til i alt 110 forskellige skibe, fordelt på over 200 forskellige restaureringsprojekter til en værdi af ca. 70 mio. kroner. Mange skibe modtager støtter mere en én gang og næsten alle fartøjer modtager konsulenthjælp fra fonden til restaurering. Der findes i dag ca. 225 fartøjer med bevaringsstatus.

Læs evt. mere om fondens arbejde og økonomi i årsberetningerne, som kan findes her.

Vision

Fonden har igennem alle årene arbejdet målrettet på at skabe de bedste betingelser for den sejlende kulturarv i Danmark. Men hvor fondens formål har været uændret, så er den maritime verden ikke den samme, som da fonden blev stiftet for 30 år siden. Hvor der tidligere lå stimer af fiskekuttere i træ i alle havne og beskæftigede de mange værfter og bådebyggerier, så er der i dag blevet langt mellem værfter, beddinger, sejlmagere og andre maritime håndværk, der alle er nødvendige for at holde et bevaringsværdigt fartøj i drift.

Fonden har derfor igennem årene haft forskellige særlige indsatsområder i erkendelse af, at det ikke er nok at støtte skibene i sig selv, hvis de ikke kan blive korrekt vedligeholdt. Dette arbejde kan man læse mere om i fondens visionsplaner, der kan hentes nedenfor.