Velkommen til Skibsbevaringsfonden

Skibsbevaringsfonden arbejder for at bevare den sejlende danske kulturarv. Det gøres primært ved at udpege bevaringsværdige fartøjer og tildele statslige rente- og afdragsfri lån til restaurering af skibene. Dertil kommer at føre tilsyn og løbende rådgive værfter og skibsejere, at opsamle og formidle håndværksmæssig viden, samt selv og i samarbejde med andre aktører at udbrede kendskabet til dansk kystkultur og den sejlende kulturarv.

Skibsbevaringsfonden er en selvejende fond stiftet i 1986 af Handels- og Søfartsmuseet, Nationalmuseet og Træskibs Sammenslutningen på foranledning af Kulturministeriet, som fonden refererer til.

Der findes ingen præcise opgørelser over antallet af tilbageværende historiske skibe i Danmark. Fonden anslår imidlertid, at der findes omkring 1.000 skibe i alle afskygninger og størrelser. Af dem er ca. 220 erklæret bevaringsværdige. Det kan synes af mange, men hvert eneste år hugges adskillige op, og derfor gælder det om at passe på de eksisterende fartøjer. Igennem de seneste ca. 25 år har fonden tildelt lån til mere end 100 forskellige af disse skibe, fordelt på over 300 forskellige restaureringsprojekter.

Har du/I et skib, som kunne have glæde af et samarbejde med Skibsbevaringsfonden, så tøv endelig ikke med at tage kontakt til fondens sekretariat og hør nærmere om mulighederne for at få tildelt bevaringsstatus, søge om rente- og afdragsfrie lån til restaurering eller få professionel råd og vejledning til restaurering af dit skib.