Maritime fonde i nyt og banebrydende samarbejde

Der er godt nyt for skibsbevaringen i Danmark. A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond har indgået en aftale med Skibsbevaringsfonden om en rammebevilling, løbende over tre år, fra 2023-2025, til fondens arbejde med bevaring af den sejlende kulturarv.

Bevillingen fra A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond vil sikre, at arbejdet med bevaring af den maritime kulturarv får et markant løft. ”Støtten fra A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond giver Skibsbevaringsfonden muligheder for både at styrke kerneområdet og at fokusere målrettet på rammerne for bevaringen af de historiske skibe ”, fortæller sekretariatsleder John Walsted, og fortsætter: ”Skibsbevaring handler ikke alene om søm, skruer og planker, men i høj grad også om de handlingsbårne overleveringer af kundskaber, der kræves for at bevare og bruge sådanne skibe.” Med midlerne fra A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond kan Skibsbevaringsfonden nu udbrede indsatsen for den sejlende kulturarv til i højere grad også at favne maritime kundskaber, viden og praksis.

Skibsbevaringsfonden er begejstrede for, at A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond har ønsket at gå ind i et samarbejde. ”Når A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond bakker så tydeligt op om Skibsbevaringsfondens arbejde, har det stor betydning. Det er med til at understrege den relevans, som den sejlende kulturarv har – også i det moderne samfund”, fortæller forperson for Skibsbevaringsfondens bestyrelse, Sven Irgens-Møller. ”De bevaringsværdige skibe udmærker sig ved netop at være aktiv, levende kulturhistorie. Dermed har de en rolle at spille i forhold til nutidens og fremtidens søfart. Det blå Danmark efterlyser mere arbejdskraft. For mange unge mennesker begynder interessen for liv til søs ofte på et af de historiske skibe”, slutter Sven Irgens-Møller.

Skibsbevaringsfonden fremmeste opgave er at bidrage til restaurering og bevaring af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer. Fonden varetager udpegningen af alle landets bevaringsværdige og historisk betydningsfulde fartøjer, og bevilger rente- og afdragsfrie lån til restaurering. Skibsbevaringsfonden støttes økonomisk af Kulturministeriet. Støtten fra A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond vil indgå i Skibsbevaringsfondens portefølje sammen med fondens tildelte midler fra Kulturministeriet.