Årets tildelinger med markant løft

Årets tildeling af midler fra Skibsbevaringsfonden er nu afsluttet, og i år var vi så heldige at kunne imødekomme endnu flere ansøgere takket være rammebevillingen fra A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond. 21 ansøgere fik tildelt i alt kr. 4.250.000 til restaureringen af den sejlende kulturarv, og af disse fik fire skibe midler fra samarbejdet med A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond. Skibsbevaringsfonden er glade for samarbejdet og for muligheden for at give støtten til den sejlende kulturarv et markant løft. De fire fartøjer, der foreløbigt har modtaget støtte med midler fra A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond er: 

Paketbåden ELISE blev bygget i 1907 i Svendborg og repræsenterer et stykke dansk maritim kulturhistorie fra en tid, hvor småskibsfarten udgjorde en væsentlig del af den danske infrastruktur. ELISE har igennem en årrække gennemgået en omfattende restaurering fra mast til køl. Når denne er afsluttet, og skibet igen kommer på vandet, vil det være med til at styrke sejlskibsmiljøet på Øresund. 

Galeasen HJALM blev bygget i Assens i 1901 til fragtfart. Skibet levede en omskiftelig tilværelse, bl.a. som stenfisker, inden den i 1978 blev købt af Holbæk Kommune og indsat som skoleskib og socialpædagogisk tilbud. Som sådan har skibet i snart en menneskealder bidraget til, at børn og unge kan kombinere skolegang med søfart. HJALM står midt i en omfattende restaurering, og vil – når den er afsluttet – fortsat være et solidt maritimt tilbud til børn og unge.   

NAKSKOV HAVN 1 blev bygget på Nakskov Træskibsværft som motorbugserbåd til havnevæsenet i 1914. Som sådan har skibet sejlet lige siden, og den dag i dag har det nu foreningsejede fartøj fortsat opgaver for Nakskov havn. Skibet blev i 2010 af Skibsbevaringsfonden tilkendt status af Historisk Monument, og er i kraft heraf et betydningsfuldt eksempel på den sejlende danske kulturarv og vigtig for forståelsen af dansk søfarts historie og udvikling. 

Sundbåden SAGA blev bygget i 1884 i Hornbæk til fiskeri i Øresund. Den for området typiske bådtype har en række sjældne bygningsdetaljer, da den er bygget i kløvede planker og med planker, der er (blad)lasket sammen. Fartøjet blev efter en årrække i Sletten hentet hjem til Hornbæk, hvor den nu står foran en omfattende restaurering. Arbejdet med fartøjet har potentiale til at bidrage til synliggørelsen af klinkbygningstraditionen, der er udpeget af UNESCO som immateriel verdenskulturarv.