Registrering til Dansk Historisk Skibsregister

Fondens register over kulturhistorisk interessante fartøjer er etableret som et nyttigt værktøj, bl.a. for at kunne kortlægge behovet for økonomisk støtte til bevaringsværdige fartøjer i Danmark.