Kulturhistoriske retningslinier

Når man er ejer af et bevaringsværdigt fartøj, er der en række retningslinjer for restaurering og vedligehold, der kan være med til at sikre, at fartøjet fortsat er bevaringsværdigt mange år frem i tiden. Generelt set er der større forventninger til skibe med bevaringsværdighedsstatus i A-kategorien (Historisk Monument) i forhold til vedligeholdelse og eventuelt restaurering, end der er til skibe i B, C og D-kategorien (læs om de fire kategorier her)

Får et skib tildelt bevaringsstatus anbefaler fonden, at man udarbejder en vedligeholdelsesplan, der kan være med til at sikre de bevaringsværdier, som gjorde, at fartøjet fik tildelt bevaringsstatus. Ved tildeling af lån er en restaurerings- og vedligeholdelsesplan en vigtig del af ansøgningsmaterialet.

Restaurering

Restaurering af et bevaringsværdigt fartøj skal ske efter principper, bestemt af den historiske epoke i skibets historie, som man har bestemt, at skibet skal restaureres tilbage til. Udvælgelsen af den epoke sker på baggrund af historisk dokumentation. På baggrund af denne historiske dokumentation fastlægges en restaureringsplan for fartøjet. Kontakt altid fondens sekretariat, når du går i gang med at lave en restaureringsplan.

I arbejdet med restaureringen er der tre principper, der gør sig gældende:

  • Arbejdet skal være virkelighedstro. Det betyder, at fartøjet i det ydre kommer til at fremstå som netop dette fartøj eller denne fartøjstype har været bygget eller fungeret i en nærmere defineret periode af dets historie. Motor- og andre tekniske installationer bør tilpasses sådan, at de forstyrrer fartøjets kulturhistoriske fortælleværdi mindst muligt
  • Arbejdet skal være materialetro. Dette betyder, at al istandsættelse som udgangspunkt bliver udført som eksakte kopier af de eksisterende løsninger, og der skal, hvis det er muligt, bruges materialer af samme type: Eg skal erstattes af eg, beg og værk af beg og værk, messingskruer med messingskruer, firkantmøtrik med firkantmøtrik osv.
  • Arbejdet skal være håndværkstro. Dette betyder, at alle detaljer i skrog, overbygninger og rigning i størst mulig grad er udført som det blev gjort i den periode fartøjet skal afspejle. Det samme gælder materialevalg, bearbejdelse og overfladebehandling. Udskiftede dele skal være eksakte kopier af de gamle og med de samme dimensioner. Oprindelig aptering holdes i størst mulig grad uændret.

Du kan hente de kulturhistoriske retningslinjer her.

Vedligehold

Restaurerede fartøjer eller fartøjer, der har fået bevaringsstatus bør vedligeholdes forsvarligt. Arbejdet bør så vidt muligt udføres med traditionelle håndværksmæssige metoder og i størst mulig udstrækning med historisk korrekte materialer. Arbejdsteknikken skal om muligt harmonere med den periode, fartøjet repræsenterer. Det betyder, at en håndhøvlet overflade ikke skal vedligeholdes med el-værktøj. Linoliemaling skal ikke overmales med plastmaling. Naturlige råvarer skal ikke byttes ud med kemiske.