Bestyrelse

Benjamin Asmussen
Museumsinspektør
Udpeget af Museet for Søfart

Egon Hansen (Næstformand)
Konsulent
Udpeget af Træskibs Sammenslutningen

Thomas Højrup
Professor i Europæisk Etnologi, KU
Udpeget af Skibsbevaringsfonden

Sven Irgens-Møller (Formand)
Udpeget af Skibsbevaringsfonden

Jay Brun Jensen
Daglig leder
Udpeget af Træskibs Sammenslutningen

Morten Kvist Jensen
Arkitekt
Udpeget af Nationalmuseet

Mikkel Kühl
Museumsinspektør
Udpeget af Søfartspuljen

Ole Vistrup
Daglig leder
Udpeget af Museet for Søfart

Medlem afventer
Udpeget af Fiskeripuljen