Bestyrelse

Preben Glud
Leder af Ribe Træskibslaug
Udpeget af Træskibs Sammenslutningen

Egon Hansen (Næstformand)
Konsulent
Udpeget af Træskibs Sammenslutningen

Mathilde Højrup
Konsulent
Udpeget af Museet for Søfart

Thomas Højrup
Professor i Europæisk Etnologi, KU
Udpeget af Skibsbevaringsfonden

Sven Irgens-Møller (Formand)
Projektleder
Udpeget af Skibsbevaringsfonden

Morten Kvist Jensen
Arkitekt
Udpeget af Nationalmuseet

Mikkel Kühl
Museumsinspektør
Udpeget af Søfartspuljen

Jens Thidemann
Museumsinspektør
Udpeget af Fiskeripuljen

Ole Vistrup
Daglig leder
Udpeget af Museet for Søfart