Retningslinier for bevaringsstatus

Vedligehold og forandring

Når et fartøj har fået bevaringsstatus betyder det, at Skibsbevaringsfonden opfatter fartøjet som kulturhistorisk betydningsfuldt og vigtigt at bevare. Det betyder samtidig, at fartøjet skal opretholde eller forbedre den bevaringsmæssige tilstand, som det havde på ansøgningstidspunktet. Hvis fartøjet misligholdes og/eller forandres uden Skibsbevaringsfondens forudgående accept, kan fonden ophæve skibets bevaringsstatus. Find råd og vejledning vedrørende bevaring af skibe, herunder Skibsbevaringsfondens Kulturhistoriske Retningslinjer, her.

Ejerskifte

Skibets bevaringsstatus ophører ved et eventuelt ejerskifte og den nye ejer må derfor søge om bevaringsstatus på ny. Ved ejerskifte bedes du/I underrette fonden og samtidig meddele de nye ejere, at vedkommende skal søge bevaringsstatus på ny, såfremt den nye ejer ønsker at opretholde den.

Lån og vejledning

En bevaringsstatus giver mulighed for at søge Skibsbevaringsfonden om råd og vejledning til restaurering og vedligehold af ens fartøj. I visse tilfælde giver det også mulighed for at søge om rente- og afdragsfrie lån til restaureringsopgaver.

Hvis et fartøj er vurderet til at være bevaringsværdigt i kategori A eller B, kan der sædvanligvis søges om lån, mens fartøjer i kategori C eller D kun i særlige tilfælde har mulighed for at søge om lån. Læs mere om muligheder og betingelser for lån her.

Historisk Monument

Fartøjer, som opnår bevaringsværdighedsstatus i kategori A, betegnes også som Historisk Monument. Den særlige status markeres med et diplom og en bronzeplakette, som monteres synligt på skibet. For fartøjet, som er erklæret Historisk Monument, gælder det i tillæg til ovenstående betingelser, at bevaringsstatus skal fornyes efter 5 år. Også her er det ejers ansvar at søge om fornyelse.