Om pantsætning

Midler fra Skibsbevaringsfonden gives som rente-og afdragsfrie lån. Lånet tinglyses som pant i skibet og påtegnes skibets papir i Skibsregistret. Er der tale om et fritidsfartøj under 20 BT, kan disse efter 1. marts 2018 ikke længere registreres i Skibsregistret. Derfor vil lån til disse skibe tinglyses som løsørepant i Personbogen ved Tinglysningsretten. Udgifterne til tinglysning eller registrering betales af Skibsbevaringsfonden og fratrækkes lånesummen.

Priserne for registrering eller tinglysning afhænger af, om skibet er registreret som lastfartøj eller fritidsfartøj. På lastfartøjer betales 1 promille af lånebeløbet, mens der på fritidsfartøjer betales 1,5 % i stempelafgift plus kr. 1.750. Lånet skal tinglyses på nyt hvert 10. år. Dette sker for ejers regning. Ovenstående bør tages i betragtning, før man overvejer at lade sit fartøj omregistrere til fritidsfartøj.

Det er en forudsætning for oprettelse af skibspant, at skibet allerede er registreret i Skibsregistret. Er skibet over 20 BRT/BT og ikke registreret, skal det måles op og efterfølgende registreres. Dette sker for ejerens regning.