Beretning – Nordisk Gaffelrigseminar 2022

Af John Walsted

I efteråret 2022 kunne foreningen Lillebælt Værftet, Hardanger Fartøyvernsenter og Skibsbevaringsfonden omsider byde velkommen til årets Nordiske Gaffelriggseminar.

Efter den lange Corona-pause var det igen blevet tid til at samles til træning og sejlads i de gamle gaffelriggede skuder. Ti fartøjer lå derfor klar i havnen, da op imod 100 tilmeldte gæster fra både Norge, Sverige og Danmark indtog Lillebæltværftet.

Fire spændende og hyggelige dage, med masser af aktivitet og et tætpakket program ventede forude. For mange deltagere et gensyn med gode venner og bekendte fra tidligere seminarer og for andre helt nye bekendtskaber og oplevelser i horisonten.

For arrangørerne var afviklingen af seminaret forbundet med en vis spænding. Ud over besætningen fra den lokale NORDSTJERNEN, havde ingen andre før været på seminar, så hvordan ville det monstro blive taget imod at blive heglet igennem fra morgen til aften af både arrangører og de forskellige instruktører ombord? Det vender vi lige tilbage til.

Først lidt om stedet: Middelfarts historiske Gammel Havn udgjorde gennem alle dagene det faste omdrejningspunkt for begivenheden. På land gav det os alle perfekte rammer for seminarets afvikling. Skippermøder, foredrag og spisning foregik i den gamle værftshal, der på én gang oser af hygge, håndværk og værftshistorie. Ude på vandet gav det dog visse udfordringer, da alle besætninger måtte kæmpe med den til tider ganske stærke strøm i Lillebælt. Selv om natten, hvor de større fartøjer, som lå på ydersiden af molen, fik testet fortøjningernes holdbarhed i den stærke strøm langs havnen.

For både skippere og instruktører bød hver dag derfor på en del overvejelser om, hvordan man bedst kunne manøvrere ud ad den smalle havn og komme sig sikkert ind igen om eftermiddagen. Netop sådanne forhold gav megen anledning til at fundere over, hvordan skipper og besætninger i tiden før maskinernes indtog i fartøjerne egentlig klarede sig under disse betingelser. I dag har alle maskinen lige ved hånden, så at sige, og det betyder, at man kan slippe for at eksperimentere med komme ud ad havnen for sejl alene. Hvis ikke alle, så benyttede de fleste sig af jernhesten, hvilket må tilskrives indgroede vaner, for på mindst en af dagene var der mulighed for at gå ud for sejl alene, evt. med maskinen gående som sikkerhed, da strømmen jo også havde sin betydning for at lykkes eller ikke.

Ikke bare strømforholdene, men også vejret var et kapitel for sig – sådan som vejr jo nu engang ofte er. Det så ikke så vældig lovende ud på ankomstdagen, hvor tung regn silede ned og bl.a. gav en del vand i nogen af køjerne ombord og dermed udfordrede komforten en anelse. Den konstante regn aftog dog undervejs, og blev siden af løst af lette, spredte byger, men også af en del solskin.

Ude på vandet fik vi en del forskellige vindstyrker at sejle i, med gode muligheder for at træne det, vi var kommet for, nemlig at håndtere en gaffelrigger for sejl. Selv solen var godt med os visse dage, og her viste Lillebælt sig frem fra sin bedste side, mens dygtige og erfarne instruktører fra både Norge og Danmark gjorde et solidt indtryk på både skippere og de vekslende besætninger. Alt fra fartøjernes stand, trim, sejl, beslagenes udformning og placering blev gennemgået, og i nogen tilfælde ændret på, inden dagens sejladser. Ifølge de tilbagemeldinger vi har fået, var der megen ros til instruktørerne for deres indsats, og ganske mange tips at tage med sig hjem for både de faste besætninger ombord og de tilrejsende seminardeltagere. Ikke mindst under sejladserne, hvor forskellige manøvrer og trim blev afprøvet med ny inspiration og indspark fra instruktører og nye besætningsmedlemmer ombord.

Herunder også de øvelser, der har med søsikkerhed at gøre. F.eks. at manøvrere tilbage til overbordfaldne personer for sejl alene. En øvelse, som de fleste kender og har prøvet før, men som gang på gang overrasker ved at vise sig langt vanskeligere at gennemføre med succes end først antaget.

Efter dagens sejladser, både før og efter aftensmaden, blev der afholdt foredrag og som vanligt evalueret og debatteret livligt på alt, som havde med seminarets forskellige temaer at gøre. Mange sejltekniske og håndværksmæssige emner kom op til drøftelse og blev vendt og drejet, herunder også hvordan flere unge i fremtiden kan få gavn af seminaret. Alle ved jo. det er bydende nødvendigt at sikre arvefølgen til de historiske fartøjer, hvis de skal bevares for fremtiden, så det er med at komme i gang. Her var der så flere indspil fra de unge selv, som bør give stof til eftertanke fremover. Hvis nogen ved, hvad der skal til for at få flere med, så er det her, der bør lyttes. Kort fortalt blev det bl.a. nævnt, at tidspunktet for afviklingen er vigtigt, at økonomien spiller ind, at annoncering på de rette net-medier er vigtig, og at man må berette om begivenheden på andre af årets stævner og regattaer. Alt sammen indspil, der på den ene eller anden vis kan og bør tages til efterretning og bygges videre på i de kommende år.

Allerede på sidste-dagen blev der kogt videre på ovennævnte, og der tegner sig nu et billede af et nyt og lidt anderledes arrangement i august på værftet i Korsør med Christian Dyrlev og Maja Holst som drivkræfter og SBF på sidelinjen.

Til fremtidige annonceringer kunne vi godt tænke os flere fotos tilsendt, så hvis nogen ligger inde med gode billeder fra dagene i Lillebælt, så send dem gerne til kontoret i Horsens. Husk også i den forbindelse at lægge fotos op på Facebook-gruppen Nordisk Gaffelrig, hvor der i forvejen findes en video fra seminaret, bl.a. med jagten JENSINE i fuldt firspring på Gambord fjord ved Middelfart.

Fem lange dage med fire dages tætpakket program tærer selvsagt på kræfterne. Dog ikke mere, end at vi til slut husker på at sende gode tanker og en hjertelig tak til alle dem, som fik tingene til at ske i Middelfart. Deltagere, instruktører, foredragsholdere, fartøjsejere og deres besætninger, folkene fra værftet, sponsorer og besætningerne fra HFS og SBF – og ikke mindst – en helt særlig tak til hele holdet fra foreningen bag Lillebælt Værftet, der stillede op, tidligt som sent, og i alle henseender leverede en opbakning og en service, vi kun kunne have drømt om.

Her slutter vi så beretningen fra Nordisk Gaffelrigseminar 2022 og håber, at mange vil finde vej til dette års kommende arrangement i Grimstad. Planlægningen er allerede i gang og datoen fastsat. Så fra den 21. til 24. september 2023 går det løs i Grimstad. Prisen er 3.500 norske kroner inkl. fuld forplejning og sejlads i den norske skærgård, så det kan kun anbefales.
Tilmelding sker på: morten.hesthammer@fartoyvern.no