Årets tildelinger 2021-2022

Årets behandling af ansøgninger om lån er nu afsluttet. Med 40 ansøgninger var feltet rekordstort, og bød på mange spændende og kvalificerede projekter for i alt ca. 15 mio. Af disse fik 23 tildelt midler for i alt 4 mio. Se årets modtagere af lån her.

Skibsbevaringsfonden tildeler midler en gang årligt til restaurering af danske bevaringsværdige skibe. Læs mere om mulighederne for at søge lån her. Næste frist for ansøgninger er 1. marts 2022.