Tre historiske skibe får hædersbevisning

Når de knap 70 skibe torsdag den 16. september anløber havnen i Nykøbing Mors i dette års udgave af Limfjorden Rundt, er der noget særligt i vente for tre af dem. Skibene SVALEN, BONAVISTA og FULTON er nemlig blevet udnævnt til Historisk Monument, og torsdag aften får de overrakt beviserne på, at de tre bevaringsværdige fartøjer nu har fået den fornemste klassificering et ældre skib kan opnå i Danmark

Udmærkelsen Historisk Monument gives til skibe, som er særligt velbevarede, autentiske og fornemme eksempler på den bådtype, de repræsenterer. Det er også en officiel anerkendelse af den indsats, som mange skibsejer frivilligt og ulønnet lægger i at bevare den sejlende kulturarv – til glæde for hele samfundet.  

Der er i øjeblikket stor interesse for at sejle og bevare historiske fartøjer, og det er godt for skibene. Historiske skibe skal nemlig i modsætning til museumsgenstande i traditionel forstand helst bruges. Den bedste måde at bevare dem på er at sejle med dem, og det er der heldigvis mange, der kaster sig ud i.

Sejladsen med de historiske fartøjer tjener yderligere det formål at bevare de kundskaber, som sejlads og godt sømandskab udgør – til gavn for nutiden og et af landets største erhverv. Det blå Danmark efterspørger mere arbejdskraft, og for mange unge mennesker er de historiske fartøjer en vej ind i den maritime verden og en karriere inden for søfarten eller værftsindustrien.

Overrækkelsen foregår om aftenen i festteltet på Nykøbing Mors havn af Skibsbevaringsfondens formand Sven Irgens-Møller. Skipperne fra de tre skibe samt repræsentanter for Skibsbevaringsfonden vil være til stede havnen i Nykøbing Mors torsdag, og være klar til en snak, fra ca. kl. 16.00, når skibene er anløbet havnen. Det er Skibsbevaringsfonden, der står på udpegelsen. Læs mere om Historisk Monument og se det eksklusive selskab af skibe med status som Historisk Monument her.