Skib med lån: Vilhelm

Smakkejolle VILHELM

Smakkejolle VILHELM er bygget ca. 1890 af Teodor Martinussen, Kerteminde

Det er en typisk klinkbygget Kerteminde-smakkejolle med kobberklinker. Skrogformen er karakteristisk for kertemindejollerne.
VILHELM har kun haft to ejere i de 90 år, hvor den har deltaget i det lokale fiskeri.
Dette er så vidt vides den eneste (eller i hvert fald én af de eneste) bevarede af denne type joller.

Se flere informationer om Vilhelm fra Dansk Historisk Skibsregister ↓