Skib med lån: Skibladner II – OWYE

Galease SKIBLADNER II

Skibet er bygget til fragtsejlads fortrinsvis i danske farvande og fungerede som sådan, indtil det i 1962, under navnet “Bruus”, blev overtaget af FDF Københavns Søkreds.

Søkredsen gav i 1972 skibet sit gamle navn “Skibladner II” tilbage, og i de følgende år blev der foretaget en omfattende istandsættelse af skibet.

En del af det udførte arbejde har dog ikke været helt tilfredsstillende, og den søkredsen har investeret meget energi i at få skibet mere korrekt restaureret. Bl.a. har Skibladner II fået ny rigning efter N. F. Hansens originale sejlrids.

I nyere tid har skibet fået ny køl, klædning, dæk og ankerspil. I 2016-17 blev skandeæk, vaterbord og skanseklædning fornyet, og i 2018 fik skibet nyt halvruf, nedgangskappe og skylight agter, rekonstrueret efter ældre fotos.

Se flere informationer om Skibladner II fra Dansk Historisk Skibsregister ↓