Skib med lån: Rolf – FTJ 1959

ROLF

ROLF blev bygget hos Brdr. Andersen i Frederikssund i 1909 til den traditionsrige passagerfart på Esrom Sø

Skibet var i de første år navngivet Herman og kom siden til at hedde Odin. Da den daværende færgemands hund Rolf døde, blev skibet igen omdøbt, denne gang til ROLF.
Til færgefarten hørte et skipperhus. Udenfor passagersæsonen, hvor ROLF har sejlet mellem Fredensborg og Nødebo, er skibet blevet brugt til at trække hyttefade i forbindelse med fiskeriet, som en gang hørte til huset.
Rolf tilhører det traditionsrige færgeri som blev etableret af kong Frederik den 4. I dette miljø udgør skibet en betydelig kulturhistorisk værdi.

Se flere informationer om Rolf fra Dansk Historisk Skibsregister ↓