Skib med lån: Rebekka – OWXD

Evert REBEKKA af Fanø er bygget hos Abrahamsen i Nordby i 1921

Det blev bygget til sejlads på ruten Esbjerg – Fanø, og da det var bygget med maskine, var der ikke behov for den store rigning man ellers ser på everter af tilsvarende størrelse.
Skibet har henstået på land i Københavns Nordhavn i en årrække, men en lokal gruppe borgere på Fanø købte i 1993 skibet tilbage til øen med henblik på at restaurere det. Første fase i projektet var at skaffe penge, og som støtte for dette og til hjælp for det senere restaureringsarbejde udarbejdede SKIBSBEVARINGSFONDEN en rekonstruktionsrapport om skibets udseende.
Der har siden sommeren 1995 været arbejdet med at restaurere skibet, og skibet fremstår i dag i sin oprindelige skikkelse.

Se flere informationer om Rebekka fra Dansk Historisk Skibsregister ↓