Skib med lån: Nordstjernen – 5QGI

Jagt NORDSTJERNEN bygget af skibsbygmester Hans Illum Pedersen 1872

NORDSTJERNEN, hvis første navn var “Haabet”, er bygget af skibsbygmester Hans Illum ved Middelfart i 1872. Fartøjet har tidstypiske linjer og er bygget af eg og fyr med udfaldende, glat stævn, fladt spejl og halvdæk agter. Det er én af Danmarks kun to tilbageværende, spejlbyggede jagter.

I 1915 udstedtes et dansk målingsbevis i forbindelse med, at skibet var blevet indkøbt fra Egernsund, som den gang var tysk område.

I begyndelsen af 1960-erne var fartøjets funktion som fragtskib slut. Skibet blev solgt og ombygget til fritidsformål og blev udstyret med store dækshuse. I løbet af en årrække blev skibet fuldstændigt fornyet.

Skibet blev solgt i 2006 og vendte tilbage til Middelfart. Efter en omfattende ombygning fremstår NORDSTJERNEN igen som en typisk dansk jagt.

Se flere informationer om Nordstjernen fra Dansk Historisk Skibsregister ↓