Skib med lån: Motorfyrskib Nr. 1 – OYHG

Fyrskib Nr. 1 bygget ved Rasmus Møllers skibsværft i Fåborg og overleveret i august 1914

Skibet omtales som “Motorfyrskib Nr. 1”, medens dets navn, ifølge målebrev, skøde og nationalitetsbevis, faktisk er “Fyrskib Nr. 1”.

Dette er det fyrskib, der i længst tid har været stationeret ud for Esbjerg, og som sådant derfor er en yderst relevant repræsentant for denne særlige historie. Hertil kommer, at fartøjet tillige både er Danmarks første motoriserede fyrskib og samtidigt verdens største bevarede fyrskib af træ.

Skibets bevaring er derfor relevant både i forhold til byen Esbjergs historie og i en international sammenhæng.

Se flere informationer om Motorfyrskib Nr. 1 fra Dansk Historisk Skibsregister ↓