Skib med lån: Meta – OWTP

Skonnert META bygget hos skibsbygmester Christoffersen i Assens 1884

Meta er en lille klipperbygget skonnert, der sammen med to andre skibe blev bygget af træ. Skibet var oprindeligt bestemt til en skonnertbrig, men bestilleren døde inden arbejdet blev påbegyndt. Meta sejlede indtil 1938 som fragtfartøj, hvorefter den blev rigget om til stenfisker, og i den periode boede tre mand forude i det trange lukaf. De levede dog rimeligt af stenfiskeriet. I en kort periode under 2. Verdenskrig blev skibet brugt som muslingefisker i Snaptun, og på disse ture medbragtes også nedkastede våben. 1946 bjærgede Meta 14 lig fra en minesprængt rutedamper AGDA.

I 1961 solgtes Meta til København, hvor den sejlede med lystfiskere, og her blev den oplagt i 1978. Meta blev i 1979 reddet af en kreds af mennesker fra Rudkøbing og blev derefter indrettet til lystfartøj.

De seneste år blev skibet totalrestaureret ved værft i Rudkøbing.

Se flere informationer om Meta fra Dansk Historisk Skibsregister ↓