Skib med lån: Martha – OUVX

Skonnerten MARTHA bygget på S. Lindtners værft i Vejle i 1899

Skibet har siden 1973 været ejet af “Foreningen til Skonnerten Marthas restaurering”. Foreningen, der tæller i nærheden af 100 medlemmer, har til formål at bevare og restaurere skibet på ikke-kommercielle betingelser.

MARTHA er gennemrestaureret efter et forlis i 2004. Skroget blev istandsat på Grenaa værft og efter færdiggørelse bugseret til Vejle, Her fjernede foreningens medlemmer først aptering og ballast for dernæst at opbygge en ny aptering under dæk. Ny maskine, sikkerhedsudstyr og systemer måtte nyanskaffes og foreningen har udarbejdet SMS (Safety Management System) for at sikre rutiner omkring sejlads og vedligeholdelse af skib.

I 2006 blev det også nødvendigt at udskifte MARTHAs stævn, og i 2007 begyndte MARTHA at sejle sine sædvanlige sommertogter med medlemmer igen.

I den senere år har skibet fået nyt dæk, dæksbjælker, støtter, skanseklædning og lønning. Skibet restaureres i tæt samarbejde med Skibsbevaringsfonden og fremstår i dag som et af datidens fragtskibe.

Se flere informationer om Martha fra Dansk Historisk Skibsregister ↓