Skib med lån: Marie – 5PRW

Vestkystbåd MARIE

Vestkystbåd MARIE bygget i 1955 af tømrer og skibsbygger Evald Larsen, Lønstrup

MARIE er oprindelig bygget til en fader og hans to sønner i Nr. Lyngby, men året efter solgt til fisker Tage Jensen, Løkken. Båden fik da navnet MARIE og blev benyttet til fiskeri med snurrevod, linefiskeri og hummerfiskeri. Fartøjet har en bruttotonnage på 6,72 ton og er bygget af eg på eg.

I løbet af sin tid som fiskerfartøj har båden haft tre forskellige maskiner, men er aldrig blevet ombygget.

I stedet for at kondemnere båden, solgte Tage Jensen den i 1999 til Bådelauget Løkken (Marie), med det formål at bevare den i sit oprindelige miljø.

MARIE fremstår i dag som et autentisk fartøj og er typisk for de ældre kystfiskerbåde, som er udviklet og benyttet ved Jyllands vestkyst, men hvis antal er i en hastig tilbagegang.

Se flere informationer om Marie fra Dansk Historisk Skibsregister ↓