Skib med lån: Lodsen af Løgstør

Lodsbåd LODSEN

Lodsbåd LODSEN bygget af Ove Christensen

Lodsbåden er bygget af Ove Christensen, som også stod bag udviklingen af fiskebådstypen “pennalhuset”. Pennalhuset og lodsbåden har nogle helt centrale typologiske fællestræk. For selv om lodsbådens styrehus er placeret mere midtskibs i forhold til pennalhuset, ses ”søskendeforholdet” tydeligt på de to skibstypers skrog. Netop skrogtypen – kravelbygget med krydserhæk – er ret identisk ved de to fartøjer.

Som følge af de mange rosende ord om fartøjets stærke sejlegenskaber – også til havs – bestilte Lodsvæsenet i Løgstør i 1929 en lodsbåd ved Ove Christensen med pennalhuset som forbillede.

LODSENs skrogtype er noget slankere end pennalhuset og derfor mere let løbende. LODSEN er også bygget betydeligt kraftigere og er en kende større end det almindelige pennalhus, nemlig 5,49 BRT.

Foruden styrehuset og et lille cockpit agterude består LODSEN af ét stort motorrum og blev oprindeligt forsynet med en 30 hk Kelvin-Ricardo motor. Denne blev i 1937 afløst af en 30 hk 2-takts Alpha glødehovedmotor. Den nuværende motor er en June-Munktell-motor.

Lodsbåden var aktiv i lodseriet uafbrudt i perioden 1929-76, som både lods, reservelods samt vagerskib indtil 1976.  Den har været udsat for to forlis, dels en nedsejling i forbindelse med en lodsforretning og dels en eksplosion i 1959.

LODSEN er i perioden 2010 – 2013 blevet totalrestaureret ved Limfjordsmuseets eget bådebyggeri.

Se flere informationer om Lodsen af Løgstør fra Dansk Historisk Skibsregister ↓