Skib med lån: Livø – OU 5739

Passagermotorbåd LIVØ bygget på Ring-Andersens værft 1923

LIVØ blev oprindeligt bygget til transport af passagerer og gods til åndssvageanstalten Livø i Limfjorden. Der foreligger tegning og tilhørende byggespecifikation.

Skroget er hækbygget af eg og bøg, med indfaldende lønning i hækken. Båden havde oprindeligt styrehus af teak og var rigget med én mast med lossebom og kunne føre fok og storsejl.

Efter en lang årrække som last- og passagerbåd blev LIVØ i 1980 solgt til Statsskovvæsenet i Fjerritslev og anvendt som lastfartøj.

Der findes få oplysninger om bådens første år, men ældre fotos viser at styrehuset på et tidspunkt er blevet forlænget. Den oprindelige glødehovedmotor er blevet erstattet af moderne motor.

Se flere informationer om Livø fra Dansk Historisk Skibsregister ↓