Skib med lån: Krydsjagt No. VII – OYMC

Krydstoldjagt No. VII bygget af N.F. Hansen i Odense 1890

Krydsjagt No. VII er en spidsgattet jagt, kravelbygget i eg. 1904 overgik fartøjet til Marinen og fik navnet THYRA. Senere blev skibet solgt til private og bl.a. anvendt til stenfiskeri. Det blev senere solgt til lystfartøj i udenlandsk eje.

I 2005 blev skibet tilbagekøbt og fragtet hjem fra Tyrkiet med støtte fra Skibsbevaringsfonden. Skibet er under totalrestaurering og skal tilbageføres til oprindelig udseende.

Fondens engagement i skibet er på 2.700.000 kroner.

Se flere informationer om Krydsjagt No. VII fra Dansk Historisk Skibsregister ↓