Skib med lån: Jens Krogh – OWMP

Kutter JENS KROGH

Kutter JENS KROGH bygget på H. V. Buhls skibsværft i Frederikshavn i 1899 til købmand Holst m.fl. i Skagen

Kutteren blev bygget til det moderne havgående fiskeri med snurrevod, der blev startet i Skagen og Frederikshavn i 1880-erne. Med Frederikshavn som hjemmehavn fiskede kutteren hovedsageligt efter rødspætter.

JENS KROGH blev bygget netop i de år hvor brugen af de store, sejlførende kuttere kulminerede. Man var begyndt at udstyre fartøjerne med små petroleumsmotorer til indhaling af voddet, og efterhånden også til fremdrift. JENS KROGH var fra starten udstyret med en lille 6 HK motor, men blev allerede i 1907 udstyret med større motor.

Skibet blev handlet flere gange og har været hjemmehørende i Esbjerg som E 191 “Ida”; i de sidste år som fiskefartøj var kutteren hjemmehørende i Sæby under navnet “Ulla-Vita”.

Skibet blev i 1977 overtaget af FDF Aalborg Søkreds. Søkredsen påbegyndte en gennemgribende istandsættelse af skibet, hovedsageligt med kuttermodeller på Bangsbo Museum og Handels- og Søfartsmuseet som forbilleder. Der er gennemført et omfattende arbejde med dokumentation af skibet, og resultaterne fra denne indsats har ligget til grund for skibets istandsættelse.

Se flere informationer om Jens Krogh fra Dansk Historisk Skibsregister ↓