Skib med lån: Grønne Erna – OWHN

Snurrevodskutter GRØNNE ERNA

Snurrevodskutter GRØNNE ERNA bygget på S. Abrahamsens værft i Esbjerg 1908

Skibet, som oprindeligt kun hed ERNA, blev bygget som rent sejlfartøj med en stor storrig og en lille støttemesan. Det blev brugt til snurrevodsfiskeri i Nordsøen. Skibet har i en årrække været ejet af rederianpartsselskabet GRØNNE ERNA, der har prioriteret sejladsen med skibet højere end en egentlig restaurering. Skibet gennemgik i årene 1998-1999 en totalrestaurering og fremstår i dag i den oprindelige form.

Se flere informationer om Grønne Erna fra Dansk Historisk Skibsregister ↓