Skib med lån: Gl. Turisten – XP 2526

Motorpassagerbåd GL. TURISTEN

Motorpassagerbåd GL. TURISTEN er bygget i Ry i 1922 af bådejer R. P. Willumsen, under supervision af bådebygger Christensen fra Silkeborg

Båden har fra den var ny og frem til 1975 været anvendt i rutefarten mellem Ry og Himmelbjerget. Den har gennem alle disse år gennemgået kun få forandringer og har derfor bevaret meget af sin oprindelighed.

Båden ejes af Ferskvandsmuseumsforeningen i Ry, som bruger den til formidling af Silkeborgsøernes maritime historie.

GL. TURISTEN gennemgik 2001-2002 en omfattende restaurering, og igen i 2012-13.

Se flere informationer om Gl. Turisten fra Dansk Historisk Skibsregister ↓