Skib med lån: Espina Ehlers – OU 9880

Passagerfærge ESPINA EHLERS bygget på Hou værft i 1951

ESPINA EHLERS blev bygget til overfarten Hou – Samsø – Tunø af A. Petersens skibsværft i Hou efter værftets tegninger. Skibet blev søsat under navnet KJELDSEN og sejlede på overfarten indtil den blev afløst af den større færge TUNØ.

ESPINA EHLERS illustrerer, sammen med småfærgerne HJORTØ af Svendborg og TUNØ af Samsø mangfoldigheden i den flåde af småfartøjer, der varetog passagerfarten til de danske småøer, før bilfærgerne overtog sejladserne i 1960-erne.

Se flere informationer om Espina Ehlers fra Dansk Historisk Skibsregister ↓