Skib med lån: Ellen – XP 3354

Snurrevodskutter ELLEN er bygget på Læsø i 1906 af skibsbygger Jens Otto Dolmer

Fartøjet erhvervedes i 1989 af Læsø museum, og det er hermed lykkedes at bevare en original snurrevodskutter, bl.a. udrustet med den gamle stopmaskine til indhaling og opkvajling af snurrevodstovene.
Det er således et væsentligt kulturhistorisk element der her bevares, idet store dele af fiskeflåden i disse år ophugges eller i bedste fald blot ombygges til ukendelighed.

Se flere informationer om Ellen fra Dansk Historisk Skibsregister ↓