Skib med lån: De to søskende – XP 4740

Jagten DE TO SØSKENDE

Jagten DE TO SØSKENDE

Er bygget i Nyborg 1910 til skipper Christen Nielsen på Agersø, der skulle bruge skibet til paketfart. Skibet var forberedt til maskine, men først ti år senere blev der lagt en 7/10 HK Rudkøbing-motor i.
De to Søskende forsynede Agersø med dagligvarer fra fastlandet, men var samtidig beskæftiget som brændeskude, der hentede bøgekløv ved de syddanske skoves små ladesteder. Mursten blev bl.a. hentet ved teglværkerne i Egernsund.
De to Søskende, der blev drevet i konkurrence med dampfærgen SKJÆLSKØR, var efterhånden blevet for lille til at dække agersøboernes transportbehov, og skibet blev derfor i 1936 forlænget 5 fod.
I 1960-erne fik Agersø en ny og større færge, der også kunne tage lastbiler ombord. De to Søskende blev endelig taget ud af fragtfarten og nu kun brugt til sejlads med lystfiskere. Skibet stod i 1992 i fare for at blive solgt til Tyskland, og Skibsbevaringsfonden besluttede at købe skibet. Det blev i 1995 endelig besluttet at restaurere skibet og føre det tilbage til dets oprindelige udseende. Det omfattede også en forkortelse af skibet til den oprindelige længde.
De to Søskende er i 1996 overdraget til Lillebælt Smakkelaug, der forestår driften og vedligeholdelsen.

Se flere informationer om De to søskende fra Dansk Historisk Skibsregister ↓