Skib med lån: Dannebrog – XP 5377

Det lille, jagtbyggede skib DANNEBROG blev bygget til sildefiskeri og fragt i 1872, formodentlig til fisker Rasmus Larsen, Skabohus

Blev bygget til sildefiskeri og fragt i 1872, formodentlig til fisker Rasmus Larsen, Skabohus. Den oprindelige længde var 25 fod, men skibet blev forlænget med 5 fod før 1900. Skibet fik installeret sin første maskine i 1908.
Dannebrog tilhørte den samme slægt i nærmere 90 år og var i alle disse år hjemmehørende i Bagenkop, indtil skibet efter 1960 blev solgt. Ca. 1972 skiftet skibet atter ejer og er i de følgende år blevet bygget om til rekreative formål, men med behørig respekt for de kulturhistoriske værdier, et så gammelt skib repræsenterer.
Dannebrog er blandt de ældste, sejlende skibe i Danmark og er i sin størrelse og udformning et eksempel på, under hvilke vilkår datidens fiskere levede og virkede.

Se flere informationer om Dannebrog fra Dansk Historisk Skibsregister ↓