Skib med lån: Aron – OUPF

2-mastet skonnert ARON bygget hos brødrene Bager i Marstal 1906

En af Danmarks bedst bevarede skonnerter. Skibet ejes af skibsfører Kristian Lund, der overtog skibet i 1968. Han var en af de første, der i Danmark fik øjnene op for mulighederne i et gammelt sejlskib, men samtidig også en af dem, der siden mest konsekvent har forsøgt at bevare og genskabe det oprindelige. Således er den originale skipperkahyt i ARON stadig, som noget enestående, bevaret.

ARON, der i øvrigt altid har heddet sådan, sejlede i mange år under de samme ejere i danske farvande, og undergik samme udvikling som de øvrige skibe, der forblev aktive, nemlig en gradvis ned- og afrigning i takt med at større motorer blev installeret.

Se flere informationer om Aron fra Dansk Historisk Skibsregister ↓