Skib med lån: Anton – XPAY

Snurrevodskutteren ANTON bygget hos Andersen & Ferdinansen i Gilleleje 1948

Kutteren Anton, hvis oprindelige navn var Conni, er bygget i 1948 hos Andersen & Ferdinandsen i Gilleleje. Den første ejer af kutteren var fiskeskipper Poul Andersen, Gilleleje. Skibet var oprindeligt rigget for snurrevodfiskeri.

“Conni” blev i 1962 solgt til fiskeskipper Anton Nordby på Anholt, blev rigget med trawl og fik navnet “Inge Nordby”. I 1978 blev kutteren solgt til et fiskerikollektiv, der udsprang fra det socialpædagogiske kollektiv Majgården ved Horsens. Kutteren blev døbt Anton, omrigget til garnfiskeri og sejlede som erhvervsmæssigt fiskerikollektiv frem til 2001, da den blev solgt til Landsforeningen Levende Hav. Foreningen har fokus på havmiljø, naturskånsomt fiskeri og bevaring af kystfiskersamfund. I dette arbejde anvendes kutteren året rundt som en sejlende formidlingsplatform. Den repræsenterer som type det mere skånsomme ”håndværksfiskeri”, som er under hurtig afvikling. Fartøjstypen, som indtil for få år siden var et almindeligt syn i danske fiskerihavne, er nu næsten borte.

Anton fremtræder i dag som en autentisk, tidstypisk 20-tons fiskekutter.

Se flere informationer om Anton fra Dansk Historisk Skibsregister ↓