Vejledninger

Herunder finder du en lang række forskellige materialer, der omhandler, hvordan du griber forskellige dele af restaureringen af dit fartøj an. Emnerne spænder vidt fra klædning over maling til sejlmageri.

Desuden kan du finde mere generel information om skibsbevaring og – restaurering samt Skibsbevaringsfondens arbejde.

Vejledninger til værfter

Restaureringsguide for Værfter, 2013
Hent guiden her

Tæt dæk – Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer
Hent guiden her

Om restaurering og vedligehold

Olie og maling til bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Sejl til bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Ventilation på bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Motorer og bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Trædæk på bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Træ til de bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Dokumentation af bevaringsværdige skibe
Hent folderen her

Om dokumentation af bevaringsværdige fartøjer

Hainau, Naomi: Den ligger så smukt på vandet – en undersøgelse af motorfærgen ”Møn”
Hent rapporten her

Kroman, Jes (2001): MØN – Teknisk udredning om dobbeltendet skruefærge med dieselmotor
Hent rapporten her

Generelt om fartøjsbevaring i Danmark

København-Chartret (2017)
Hent rapporten her

Mortensøn, Ole (red.) (1989): Fartøjsbevaring i Danmark
Hent rapporten her

Rasmussen, T. & Walsted, J. (2008): Værne og kompetencecentre – rapport fra seminaret 5. marts 2008.
Hent rapporten her

Om skibsbyggeri og sejlmageri

Funch, D. H. (1834): Praktisk Skibbyggerie – Om Klædning udenbords
Hent artiklen her

Et sejl bliver til – en video om en sejlmager
Se videoen her

Andet

Verner Andersen, en skibstømrer fra Himmerland – erindringer
Læs Verner Andersens erindringer

Faglig regning for bådebyggere, skibsbyggere og skibstømrere (antikvarisk)
Hent bogen her